NADESChiralDrug

Naziv/Akronim

48 mjeseci

(01.01.2020.-31.12.2024.) Trajanje projekta

1.275.999,00 HRK

Vrijednost projekta/Iznos financiranja

Trajanje projekta 25%

SAŽETAK PROJEKTA

Moderna kemijska i farmaceutska industrija zahtjeva visoki stupanj enantiomerne čistoće biološki aktivnih kiralnih spojeva stoga se razvijaju različite metode za proizvodnju i formulaciju kiralnih lijekova. Uvidom u suvremenu literaturu očituje se sve veći interes za nove i ekološki prihvatljive pristupe u pripravi i formulaciji kiralnih lijekova: primjena prirodnih eutektičkih otapala (NADES) kao medija za njihovu pripravu ili kao pomoćnog sredstva za isporuku kiralnog lijeka kroz sintezu terapeutskih eutektičkih otapala (THEDES).  

Unatoč obećavajućim rezultatima primjene ovih otapala, dosadašnja potraga za idealnim NADES za određeni reakcijski sustav vođena je empirijskim pristupom pokušaja i pogrešaka, pri čemu je sistematsko istraživanje odnosa struktura-aktivnoststruktura-aktivnost NADES, kao okosnice racionalnog dizajna ovih otapala za specifične namjene, još uvijek u povojima. To je izravna posljedica nedostatka temeljnih znanja o ovim otpalima, a što onemogućava potpuno razumijevanje njihove mehanističke uloge u raznim biotehnološkim procesima. Stoga, prikupljanje podataka o osnovnim svojstvima NADES te razvoj matematičkih metoda kao alata za dizajniranje otapala s optimalnim svojstvima predstavlja imperativ za njihovu industrijsku primjenu. 

Na temelju navedenog, glavni CILJ predloženog multidisciplinarnog Projekta jest stjecanje znanja o NADES te istraživanje prednosti njihove primjene u zelenom pristupu priprave i formulacije kiralnih lijekova. Kako bi ostvarili zadane ciljeve projekta, definirani su sljedeći specifični ciljevi: (1) racionalni dizajn NADES za pripravu i formulaciju kiralnog lijeka (2) implementacija NADES u enzimski kataliziranoj pripravi intermedijera kiralnog lijeka (3) razvoj THEDES kao poboljšane formulacije kiralnog lijeka. Ovo multidisciplinarno istraživanje koje uključuje organske kemičare, biotehnologe i farmaceute bilo bi dokaz koncepta NADES kao otapala/pomoćne tvari u pripravi i formulaciji enantiomerno čistih lijekova.

ISTRAŽIVAČI

Ivana Radojčić redovniković

prof.dr.sc.
Voditelj projekta

Giancarlo cravotto

prof.dr.sc.
Suradnik

VIŠNJA GAURINA SRČEK

prof.dr.sc.
Suradnik

SENKA DJAKOVIĆ

izv.prof.dr.sc.
Suradnik

KRISTINA RADOŠEVIĆ

izv.prof.dr.sc.
Suradnik

MARINA CVJETKO BUBALO

doc.dr.sc.
Suradnik

JASMINA LAPIĆ

doc.dr.sc.
Suradnik

MANUELA PANIĆ

dr.sc.
Poslijedoktorand

ŽELJKO JAKOPOVIĆ

mag.ing.
Doktorand

MARKO ROGOŠIĆ

prof.dr.sc.
Suradnik

THANOS ANDREOU

dr.sc.
Suradnik

MARIA ANDRIELOU

mag.ing.
Suradnik

MIA RADOVIĆ

mag.ing.
Doktorand

OBJAVLJENI RADOVi

 • Panić, M., Andlar, M., Tišma, M., Rezić, T., Šibalić, D., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Natural deep eutectic solvent as a unique solvent for valorisation of orange peel waste by the integrated biorefinery approach. Wate management (prihvaćen za objavljivanje) IF: 5.448 (Q1), CIT=0

 • Panić, M., Radović, M., Maros, I., Jurinjak Tušek, A., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Development of environmentally friendly lipase-catalysed kinetic resolution of (R,S)-1-phenylethyl acetate using aqueous natural deep eutectic solventsProcess Biochem. (prihvaćen za objavljivanje) IF: 2.952 (Q2), CIT=0

 • Panić, M., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Designing a biocatalytic process involving deep eutectic solvents, J. Chem. Technol. Biotechnol. 93, 69-76. IF 2,750 (Q2), CIT=0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPOVI

 • Radojčić Redovniković Ivana, Design of natural deep eutectic solvents: innovative development of green and sustainable technologies, UNI Graz, 29.5.2020.
 • Mia Radović, Manuela Panić, Ana Jurinjak Tušek, Marina Cvjetko Bubalo, Ivana Radojčić Redovniković (2020) STABILITY OF LIPASE IN NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS// XIII Meeting of Young Chemical Engineers 2020. Zagreb, Hrvatska, 2020 (Znanstveni skupovi i radionice, Poster)
 • Manuela Panić, Mia Radović, Marijan Logarušić, Marina Cvjetko Bubalo, Kristina Radošević, Višnja Gaurina Srček, Igor Slivac, Ivana Radojčić Redovniković. Primjena prirodnih eutektičkih otapala u izolaciji antocijana i biokatalizi pomoću lipaze (2020) Dan doktorata biotehničkog područja, 16. 10. 2020. Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. (usmeno izlaganje)
  https://www.youtube.com/watch?v=SONF3iXZgLY
 • Panić Manuela, Cvjetko Bubalo Marina, Radošević Kristina, Radović Mia, Radojčić Redovniković Ivana. Racionalan dizajn prirodnih eutektičkih otapala za pripremu i formulaciju kiralnih lijekova. 18. međunarodna izložba inovacija ARCA 2020 15.-17. listopada, Zagreb
  http://www.arcahr.com/index.php?task=group&gid=1
 •  

KONTAKT

Adresa
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10 000 Zagreb

Kontakt osoba
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković

E-mail adresa
irredovnikovic@pbf.hr