NADESChiralDrug

Naziv/Akronim

48 mjeseci

(01.01.2020.-01.06.2024.) Trajanje projekta

1.275.999,00 HRK

Vrijednost projekta/Iznos financiranja

Trajanje projekta 100%

SAŽETAK PROJEKTA

Moderna kemijska i farmaceutska industrija zahtjeva visoki stupanj enantiomerne čistoće biološki aktivnih kiralnih spojeva stoga se razvijaju različite metode za proizvodnju i formulaciju kiralnih lijekova. Uvidom u suvremenu literaturu očituje se sve veći interes za nove i ekološki prihvatljive pristupe u pripravi i formulaciji kiralnih lijekova: primjena prirodnih eutektičkih otapala (NADES) kao medija za njihovu pripravu ili kao pomoćnog sredstva za isporuku kiralnog lijeka kroz sintezu terapeutskih eutektičkih otapala (THEDES).  

Unatoč obećavajućim rezultatima primjene ovih otapala, dosadašnja potraga za idealnim NADES za određeni reakcijski sustav vođena je empirijskim pristupom pokušaja i pogrešaka, pri čemu je sistematsko istraživanje odnosa struktura-aktivnoststruktura-aktivnost NADES, kao okosnice racionalnog dizajna ovih otapala za specifične namjene, još uvijek u povojima. To je izravna posljedica nedostatka temeljnih znanja o ovim otpalima, a što onemogućava potpuno razumijevanje njihove mehanističke uloge u raznim biotehnološkim procesima. Stoga, prikupljanje podataka o osnovnim svojstvima NADES te razvoj matematičkih metoda kao alata za dizajniranje otapala s optimalnim svojstvima predstavlja imperativ za njihovu industrijsku primjenu. 

Na temelju navedenog, glavni CILJ predloženog multidisciplinarnog Projekta jest stjecanje znanja o NADES te istraživanje prednosti njihove primjene u zelenom pristupu priprave i formulacije kiralnih lijekova. Kako bi ostvarili zadane ciljeve projekta, definirani su sljedeći specifični ciljevi: (1) racionalni dizajn NADES za pripravu i formulaciju kiralnog lijeka (2) implementacija NADES u enzimski kataliziranoj pripravi intermedijera kiralnog lijeka (3) razvoj THEDES kao poboljšane formulacije kiralnog lijeka. Ovo multidisciplinarno istraživanje koje uključuje organske kemičare, biotehnologe i farmaceute bilo bi dokaz koncepta NADES kao otapala/pomoćne tvari u pripravi i formulaciji enantiomerno čistih lijekova.

ISTRAŽIVAČI

Ivana Radojčić redovniković

prof.dr.sc.
Voditelj projekta

Giancarlo cravotto

prof.dr.sc.
Suradnik

VIŠNJA GAURINA SRČEK

prof.dr.sc.
Suradnik

SENKA DJAKOVIĆ

izv.prof.dr.sc.
Suradnik

KRISTINA RADOŠEVIĆ

izv.prof.dr.sc.
Suradnik

MARINA CVJETKO BUBALO

doc.dr.sc.
Suradnik

JASMINA LAPIĆ

doc.dr.sc.
Suradnik

MANUELA PANIĆ

dr.sc.
Poslijedoktorand

ŽELJKO JAKOPOVIĆ

mag.ing.
Doktorand

MARKO ROGOŠIĆ

prof.dr.sc.
Suradnik

THANOS ANDREOU

dr.sc.
Suradnik

MARIA ANDRIELOU

mag.ing.
Suradnik

MIA RADOVIĆ

mag.ing.
Doktorand

MARTINA BAGOVIĆ

mag.ing.
Doktorand

OBJAVLJENI RADOVi

 • Panić, M., Andlar, M., Tišma, M., Rezić, T., Šibalić, D., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Natural deep eutectic solvent as a unique solvent for valorisation of orange peel waste by the integrated biorefinery approach. Wate management 120, 340-350.
 • Panić, M., Radović, M., Maros, I., Jurinjak Tušek, A., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Development of environmentally friendly lipase-catalysed kinetic resolution of (R,S)-1-phenylethyl acetate using aqueous natural deep eutectic solvents. Process Biochem. 102, 1-9.
 • Panić, M., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. (2020) Designing a biocatalytic process involving deep eutectic solvents, J. Chem. Technol. Biotechnol. 93, 69-76.
 • Radović, M., Panić, M., Radošević, K., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I., 2021. Deep Eutectic Solvents – Creating a Green Solvent for the Future through Rational Design. Kem. u Ind. 70, 551–562.
 • Panić, M., Maček Hrvat, N., Štokić, M., Radojčić Redovniković, I., Kovarik, Z., Radošević, K. (2022) Natural deep eutectic solvents improve the solubility of acetylcholinesterase reactivator RS194B. Sustain. Chem. Pharm. 27, 100654.
 • Panić, M., Radović,M., Cvjetko Bubalo, M., Radošević, K., Rogošić, M., Coutinho ,J. A. P.,  Radojčić Redovniković , I., Jurinjak Tušek, A. (2022) Prediction of pH Value of Aqueous Acidic and Basic Deep Eutectic Solvent Using COSMO-RS σ Profiles’ Molecular Descriptors. Molecules, 27, 4489
 • Radović, M., Hok, L., Panić, M., Cvjetko Bubalo, M., Vianello, R., Vinković, M., Radojčić Redovniković, I. (2022) Deep eutectic solvents as a stabilising medium for NAD coenzyme: unravelling the mechanism behind coenzyme stabilisation effect, Green Chem. 24, 7661–7674. IF=9.8 (Q1).

SKUPOVI I POPULARIZACIJA ZNANOSTI

 • Radojčić Redovniković Ivana, Design of natural deep eutectic solvents: innovative development of green and sustainable technologies, UNI Graz, 29.5.2020.
 • Mia Radović, Manuela Panić, Ana Jurinjak Tušek, Marina Cvjetko Bubalo, Ivana Radojčić Redovniković (2020) STABILITY OF LIPASE IN NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS// XIII Meeting of Young Chemical Engineers 2020. Zagreb, Hrvatska, 2020 (Znanstveni skupovi i radionice, Poster)
 • Manuela Panić, Mia Radović, Marijan Logarušić, Marina Cvjetko Bubalo, Kristina Radošević, Višnja Gaurina Srček, Igor Slivac, Ivana Radojčić Redovniković. Primjena prirodnih eutektičkih otapala u izolaciji antocijana i biokatalizi pomoću lipaze (2020) Dan doktorata biotehničkog područja, 16. 10. 2020. Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. (usmeno izlaganje)
  https://www.youtube.com/watch?v=SONF3iXZgLY
 • Panić Manuela, Cvjetko Bubalo Marina, Radošević Kristina, Radović Mia, Radojčić Redovniković Ivana. Racionalan dizajn prirodnih eutektičkih otapala za pripremu i formulaciju kiralnih lijekova. 18. međunarodna izložba inovacija ARCA 2020 15.-17. listopada, Zagreb
  http://www.arcahr.com/index.php?task=group&gid=1
 •   Kristina Radošević; Ivana Radojčić Redovniković; Manuela Panić; Mia Radović; Marina Cvjetko Bubalo; Jasmina Lapić; Senka Djaković; Marko Rogošić (2021) Use of COSMO-RS for design of THEDES as improved formulation of chiral drug. // 2nd International Meeting on Deep Eutectic Systems, ONLINE, 2021. str. 84-84 (postersko priopćenje)
 • Manuela Panić, Mia Radović, Marko Rogošić, João A.P. Coutinho, Marina Cvjetko Bubalo, Ivana Radojčić Redovniković (2021) Rational design of natural deep eutectic solvents for biocatalytic preparationof chiral drugs. // 15th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Biotrans2021, Graz, Austria, str. 282-282 (postersko priopćenje)·   
 • Bagović, Martina, Panić, Manuela, Radojčić Redovniković, Ivana, Radošević, Kristina (2021) Properties of hydrophobic deep eutectic solvents important for their pharmaceutical application. // SMLKI 2022 (postersko priopćenje)
 • Mia Radović, Manuela Panić, Karla Demir, Ivana Radojčić Redovniković, Thanos Andreou, Robert Vianello, Marina Cvjetko Bubalo (2022) COSMOtherm as an effective tool for selection of deep eutectic solvents for biocatalytic reactions. // 6th International Conference Implementation Of Microreactor Technology In Biotechnology – IMTB 2022, Portorož, Slovenia (postersko priopćenje)
 • Radović, Mia; Cvjetko Bubalo, Marina; Radojčić Redovniković, Ivana (2021) Lakazom katalizirana oksofunkcionalizacija steroida u niskotemperaturnim eutektičkim otapalima. // Dan doktorata biotehničkog područja 2021, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 2021. str. 161-163 (postersko priopćenje)
 • Radović, Mia; Pušek, Anita; Hok, Lucija; Panić, Manuela; Cvjetko Bubalo, Marina; Vianello, Robert; Radojčić Redovniković, Ivana (2021) Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) as a stabilising medium for nicotinamide coenzymes. // 15th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Biotrans2021 : Book of abstracts, Graz, Austrija, 2021. str. 352-352 (postersko priopćenje)
 • Radović Mia; Panić Manuela; Jurinjak Tušek, Ana; Cvjetko Bubalo Marina; Radošević Kristina; Radojčić Redovniković Ivana (2021) Designing a biocatalytic process involving deep eutectic solvents: lipase-catalysed synthesis of (R)-1-phenylethanol as a case study. // Book of Abstracts of 1st GREENERING International Conference, ONLINE, 2021. str. 52-52 (usmeno priopćenje)
 • Panić Manuela; Radović Mia; Cvjetko Bubalo Marina; Radojčić Redovniković, Ivana; Gaurina Srček Višnja; Radošević, Kristina (2021) Evaluation of biological activity of plant-NADES-extracts as ready-to-use extract for food and pharmaceutical application. // Book of Abstracts – 1st GREENERING International Conference, ONLINE, 2021. str. 56-56 (postersko priopćenje)
 • Marina Cvjetko Bubalo (2021) Whole-cell biocatalysis within deep eutectic solvents, 6. international conference on biocatalysis in non-conventional media – BNCM 2021, 06.-08.2021, ONLINE (usmeno izlaganje)
 • Panić, Manuela; Andlar, Martina; Tišma, Marina; Rezić, Tonči; Šibalic, Darijo; Cvjetko Bubalo, Marina; Radojčić Redovniković, Ivana (2021) NADES-assisted valorisation of orange peel waste by the integrated biorefinery approach // 2nd International Meeting on Deep Eutectic Systems, ONLINE, 2021. str. 84-84 (postersko priopćenje)
 • Radović, Mia; Cvjetko Bubalo, Marina; Jurinjak Tušek, Ana; Radojčić Redovniković, Ivana (2021) Regioselective oxofunctionalization of steroids in deep eutectic solvents. // SMLKI 2022 (postersko priopćenje)
 • USMENO IZLAGANJE (Radošević, K.) na CA18224 GREENERING Scientific meeting, Coimbra, Portugal, 28 Feb-2 Mar 2022 Panić, M., Bagović, M., Šintić, A. Radović, M., Gaurina Srček, V., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I., Radošević, K.: Natural deep eutectic solvent improves solubility and permeability of ciprofloxacin.
 • Dani doktorata biotehničkog područja 2022. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 28.09.-29.09.2022. Radović, M. Mogu li nova zelena otapala pridonijeti razvoju biotehnologije steroida? Usmeno priopćenje
 •  Dani doktorata biotehničkog područja 2022. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 28.09.-29.09.2022. Bagović, M., Radošević, K. Racionalan dizajn prirodnih eutektičkih otapala za pripremu i formulaciju lijekova. Usmeno priopćenje
 • Natural resources, green technology and sustainable development/4-(GREEN2022) Zagreb, Hrvatska, 14. 09. 2022.-16. 09. 2022. Cvjetko Bubalo, M., Andreou, T., Radović, M., Demir, K., Panić, M., Radojčić Redovniković, I. Mimicking nature: osmolytes-based DES. Poster
 • Natural resources, green technology and sustainable development/4-(GREEN2022) Zagreb, Hrvatska, 14. 09. 2022.-16. 09. 2022. Radošević K. Deep eutectic solvents – promising green solvents for pharmaceutical application. Usmeno priopćenje
 • Natural resources, green technology and sustainable development/4-(GREEN2022) Zagreb, Hrvatska, 14. 09. 2022.-16. 09. 2022. Bagović, M., Panić M., Jakopović, Ž., Djaković, S., Lapić, J., Radošević, K., Radojčić Redovniković I. Ciprofloxacin derivative – improvement of its solubility, permeability and antibacterial activity by deep eutectic solvent. Poster
 • Život in vitro. Dan otvorenih vrata PBF-a, 23.04.2022.
 • NADES za bolju budućnost. Znanost u prolazu, Rijeka, Hrvatska, 15.10.2022.
 • Dani doktorata biotehničkog
  područja 2023. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, Hrvatska,
  14.09.-15.09.2023. Bagović, M., Jakopović Ž., Panić M., Cvjetko Bubalo, M.,
  Radojčić Redovniković, I., Radošević K. Niskotemperaturna eutektička otapala –
  primjena u farmaceutici za poboljšanje svojstava API-ja. Usmeno priopćenje.
 • Dani doktorata biotehničkog područja 2023. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, Hrvatska, 14.09.-15.09.2023. Radović, M., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković, I. U potrazi za idealnim otapalom: Kako maksimizirati stabilnost makromolekula. Usmeno priopćenje.
 • Ima li NADES za nas? Znanost u prolazu, Zagreb, Hrvatska, 11.03.2023.
 • Kako otopiti svoje probleme? Nova generacija zelenih otapala u biotehnologiji. HRZZ PhD Caffe #22, Zagreb, Hrvatska, 15.03.2023.
 • European Biotechnology Congress 2023, Ljubljana, Slovenia, 04.-06.10.2023. Radojčić Redovniković I., Panić, M., Radović M., Damjanović, A., Radošević, K., Kroutil, W., Žnidarić Plazl, P.,
  Cvjetko Bubalo, M. Enhancing Compound stability using natural deep eutectic solvents: a stability study. Poster
 • IX EFMC Internacional Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Zagreb, Croatia, 03.-07.09.2023. Djaković, S., Lapić, J., Bagović, M., Radošević, M., Radojčić Redovniković, I. Synthesis of ciprofloxacine-ferrocene conjugates and its
  formulation as a therapeutic deep eutectic solvent. Poster
 • International Symposium on Biocatalysis & Biotransformations (BIOTRANS), La Rochelle, Francuska, 25.06.-29.06.2023. Radović M., Kroutil, W., Reiter,T., Radojčić Redovniković, I., Cvjetko Bubalo, M. In search of the perfect environment: The quest to maximize macromolecule stability. Poster
 • 3rd International Meeting on Deep Eutectic Systems (3IMDES), Lisabon, Portugal, 19.06.-22.06.2023. Bagović, M., Radošević, K., Panić, M., Cvjetko Bubalo, M, Radojčić Redovniković, I. Rationale Design of Deep Eutectic Solvents for Improvement of APIs properties. Usmeno priopćenje
 • 3rd International Meeting on Deep Eutectic Systems (3IMDES), Lisabon, Portugal, 19.06.-22.06.2023. Bagović, M., Panić, M., Gaurina Srček, V., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković I., Radošević K. Sustainability of the preparation and application of THEDES. Poster
 • 2nd GREENERING INTERNATIONAL CONFERENCE, Valladolid, Spain, 21.-23.03.2023. Bagović, M., Panić M., Jakopović, Ž., Juričić, H., Cvjetko Bubalo, M., Radojčić Redovniković I., Radošević K. To Choose or not to choose deep eutectic solvents. Poster
 • THEDES – zašto, što i kako?HRZZ PhD Caffe #31, Zagreb, Hrvatska, 07.02.2024.
 • XV SMLKI, Zagreb, Croatia, 22.-23.02.2024. Bagović, M., Radošević, K., Panić, M., Cvjetko Bubalo M., Radojčić Redovnikovič, I. Improvement of macrolide antibiotic properties by rationale design of deep eutectic solvents. Usmeno priopćenje

KONTAKT

Adresa
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10 000 Zagreb

Kontakt osoba
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković

E-mail adresa
irredovnikovic@pbf.hr